Aby przeciwdziałać epidemii COVID-19, PODRÓŻ NIE JEST ZALECANY, Z WYJĄTKIEM POWODÓW, KTÓRE NIE MAJĄ OPÓŹNIENIA. W każdym przypadku każdy przepływ musi być zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami wydanymi przez organy ds. Zdrowia.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nadal przeglądasz stronę, uznajemy, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas z plików cookies.